Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-66

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-4735 van mevrouw de Bethune d.d. 24 maart 2006 (N.) :
Oost-Afrika. — Aanhoudende droogte.

De Verenigde Naties waarschuwen voor een humanitaire catastrofe in Oost-Afrika wegens de aanhoudende droogte. Men spreekt van de grootste droogte in decennia. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie zal deze nog aanhouden tot in april 2006. Dat is een ramp voor een continent waar 70 % van de bevolking moet overleven van de landbouw.

Het waterniveau van de Mteradam in Tanzania staat historisch laag. Deze dam is van cruciaal belang voor de productie van elektriciteit. Buurlanden Kenia en Uganda hebben dezelfde problemen. Deze drie landen grenzen ook aan het Victoriameer. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van dat meer voor hun levensonderhoud. In Kenia deint de veestapel uit door een gebrek aan water. In Burundi zijn bewoners op de vlucht geslaan naar Tanzania. De productie van koffie, het belangrijkst exportproduct van Burundi is herleid van 37 000 ton in 2003-2004 tot 6 000 ton in 2004-2005. Onder meer in SomaliŽ zijn kinderen gedwongen om hun eigen urine te drinken.

Door de klimaatswijzigingen zal het probleem van de droogte ook in de toekomst steeds weer opduiken. Experts wijzen dan ook op het belang om te investeren in technologische toepassingen op de landbouw en irrigatiesystemen.

Onlangs maakte de geachte minister bekend 15 miljoen euro vrij te maken voor noodvoedselhulp voor Oost- en Zuidelijk Afrika. Het merendeel van het voedsel zou lokaal of regionaal aangekocht worden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke initiatieven heeft de Belgische overheid tot op heden genomen in het kader van de bilaterale samenwerking of in het kader van nood- of voedselhulp voor de aanhoudende droogte in Oost-Afrika ? Werden er al budgetten vrijgemaakt ?

2. Is er op multilateraal niveau een gecoŲrdineerde aanpak van de crisis in Oost-Afrika ? Levert BelgiŽ hiertoe een bijdrage ?

3. Welke strategieŽn worden ontwikkeld voor een duurzame oplossing voor de droogte in Oost-Afrika ? In welke mate participeert BelgiŽ hieraan ?

4. Worden er multilateraal initiatieven genomen voor de bescherming van het Victoriameer ? Welke bijdrage levert BelgiŽ hieraan gezien het belang van het meer voor de regio van de Grote Meren ?

5. Op de begroting van 2006 werd slechts 16 miljoen euro uitgetrokken voor voedselhulp. Het overgrote deel is al afgesproken volgens een internationaal verdrag dat BelgiŽ engageert 30 000 ton graanequivalent te doneren. Is de noodvoedselhulp voor Oost- en Zuidelijk Afrika inbegrepen in onze verplichtingen voor het voedselhulpverdrag met name de 30 000 ton graan of komt deze er bovenop ?

6. Op welke begrotingsposten wordt de 15 miljoen noodvoedselhulp voor Oost- en Zuidelijk Afrika gefinancierd ?

7. Welke garanties heeft BelgiŽ dat aankopen van de voedselhulp lokaal of regionaal zullen gebeuren ?