Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-66

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-4719 van de heer Beke d.d. 24 maart 2006 (N.) :
Flitspalen. — Herijking.

Overeenkomstig artikel 2.4.5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, is een ijkverrichting maximaal 24 maanden geldig.

Deze herijking moet gebeuren door de dienst Metrologie of, onder toezicht van de dienst, door een organisme dat door de minister van Economie in het kader van de Belgische Kalibratie Organisatie is geaccrediteerd, of zelfs door een controleorganisme erkend door een staat van de Europese Economische Ruimte (zie respectievelijk de artikelen 2.4.1 en 2.4.2 van het besluit).

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 3-4138, heeft de geachte minister mij meegedeeld dat de ijking zou gebeuren in januari 2006.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Is deze ijking uitgevoerd ?

2. Zijn de 123 opstellingsplaatsen voor vaste radersnelheidsmeters nu bezocht en vrijgegeven ? Indien niet, waarom niet ?

3. Hoeveel van deze 123 opstellingsplaatsen zijn wel en hoeveel zijn er niet vrijgegeven ?

4. Wat zal er gebeuren met de niet vrijgegeven opstellingsplaatsen ?