Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-65

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4403 van Sabine de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten. — Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Bevoegd personeel.

Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen is een horizontaal beleid. Dit veronderstelt dat hiervoor ook personeel wordt ingezet binnen de beleidscellen/secretariaten van de minister of staatssecretaris en/of in de federale overheidsdiensten.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Aangaande uw beleidscel/secretariaat :

1.1. Wie is er binnen uw beleidscel/secretariaat bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

1.2. Wat is het voltijdse equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

1.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze personeelsleden ?

2. Aangaande de federale overheidsdienst :

2.1. Wie is binnen de federale overheidsdienst waarvoor u de bevoegde minister of staatssecretaris bent, bevoegd voor de opvolging van het gelijke kansenbeleid M/V ?

2.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

2.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze statutaire of contractuele personeelsleden ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Wat betreft de eerste vraag van het geachte lid, kan wonden meegedeeld dat mevrouw Van Laethem, werkzaam in de schoot van mijn secretariaat, belast is met de opvolging van het gelijkekansenbeleid.

Betrokken medewerkster werd in de hoedanigheid van uitvoerend medewerker aangeduid.

2. Binnen de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, is mevrouw Fostier ondermeer belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid.

Betrokken ambtenaar is werkzaam als attaché bij de « Cel Organisatieontwikkeling » van de Stafdienst Personeel en Organisatie van mijn departement

Het voltijds equivalent (VTE) van het personeel, belast met gelijkekansenbeleid bij mijn administratieve diensten, bedraagt 0,3.

Deze cel werd in december 2004 opgericht en telt ondermeer het diversiteitsmanagement onder haar kerntaken.