Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-64

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-4471 van Sabine de Bethune d.d. 27 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. — Positieve acties in de federale diensten. — Verantwoordelijke instanties. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4457 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Hierbij heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat terzake werd verstrekt door de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn Didier Reynders.