3-177

3-177

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 JULI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over ęhet escalerende conflict in het Midden-OostenĽ (nr. 3-1223)

De voorzitter. - De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Leden van de Hezbollahmilitie hebben gisterochtend twee IsraŽlische soldaten ontvoerd in het grensgebied. Een reactie van IsraŽl bleef niet uit. IsraŽl heeft de internationale luchthaven van Libanon in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet beschoten. Bij nachtelijke IsraŽlische aanvallen in het zuiden van Libanon kwamen zeker 22 Libanese burgers om. Libanese guerrillastrijders hebben op hun beurt raketten afgevuurd op IsraŽl. Het is een kroniek van geweld en terreur geworden. Gisteren viel IsraŽl ook al de Gazastrook binnen. IsraŽl had voordien al buitensporig geweld gebruikt als reactie op de ontvoering van een IsraŽlische soldaat. Enkele weken geleden arresteerden IsraŽlische soldaten 20 Hamasparlementsleden en 8 van de 23 ministers. Daarmee is de jongste Midden-Oostencrisis gevaarlijk geŽscaleerd. Het IsraŽlische leger heeft duizend reservisten opgeroepen en sluit een algemene oorlog niet uit.

Welke demarches heeft de Europese Unie ter zake gedaan?

Heeft de minister met andere ministers van Buitenlandse Zaken overlegd gepleegd om de escalatie van het conflict te stuiten? Wat waren de conclusies?

Is er al bilateraal overleg geweest met de ambassades van de betrokken landen?

Hebben de Verenigde Naties een resolutie geagendeerd om een verdere escalatie van het conflict tegen te gaan? Welke houding neemt BelgiŽ ter zake aan?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. -

Het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft gisteren gereageerd op de toestand aan de IsraŽlisch-Libanese grens. Het heeft alle partijen opgeroepen tot terughoudendheid en verantwoordelijkheidszin met het oog op het stopzetten van een verdere escalatie van de reeds gespannen situatie in het Midden-Oosten. Het reageerde vroeger al op de verontrustende ontwikkelingen in de Gazastrook. De Europese Unie dringt aan op de bevrijding van de gekidnapte IsraŽlische soldaat, betreurt de vernietiging van de essentiŽle civiele infrastructuur en vraagt de onmiddellijke toegang tot het getroffen gebied voor humanitaire bijstandsverlening.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn uiterste bezorgdheid uitgedrukt over de evolutie in Zuid-Libanon en heeft Hezbollah veroordeeld voor de raketaanvallen tegen IsraŽl en de ontvoering van twee IsraŽlische soldaten. Hij dringt aan op de onmiddellijke vrijlating van beide soldaten en de stopzetting van alle gewelddadige acties gericht tegen IsraŽl. Tezelfdertijd roept hij IsraŽl op tot terughoudendheid in zijn reactie, de geweldspiraal niet verder te voeden en de humanitaire situatie van de burgerbevolking niet verder te belasten.

Vandaag heeft de minister van Buitenlandse Zaken in een persmededeling verklaard: `IsraŽl heeft het recht om zich te verdedigen. De IsraŽlische reactie is eenwel buitensporig. Ik veroordeel de blokkade van Libanon door IsraŽl en het massief gebruik van geweld, waarbij nu reeds talrijke onschuldige slachtoffers vielen, onder wie ook veel kinderen.'

BelgiŽ blijft in permanent contact met zijn Europese partners. Vanmiddag wordt een uitzonderlijke vergadering van het Politiek en Veiligheidscomitť bijeengeroepen om de situatie te analyseren en de verdere mogelijke EU-acties te bespreken.

De negatieve ontwikkelingen in het Midden-Oosten zullen maandag worden besproken op de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van de Europese Unie. Hoge Vertegenwoordiger Solana zal dan zijn analyse van de situatie bekendmaken. De Europese partners zullen verdere demarches overwegen om te komen tot een vermindering van het geweld.

Informatie over de situatie komt vooral van onze diplomatieke posten in de regio en via de gebruikelijke contacten met de betrokken ambassades te Brussel.

De VN-Veiligheidsraad in New York buigt zich over een gepaste reactie op de gebeurtenissen. De twee betrokken landen hebben een buitengewone vergadering van de Veiligheidsraad bijeengeroepen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - BelgiŽ heeft vandaag terecht gereageerd op de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Ik ben van oordeel dat ons land even kordaat moet reageren op de arrestatie van de Hamasparlementsleden. We zullen deze zaak op de voet volgen.