Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-4398 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4381 aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

De drie kabinetten van de vice-eerste minister, en minister van Begroting en Consumentenzaken, dit van de minister van Werk, en dit van de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven zijn georganiseerd volgens een geÔntegreerde structuur, wat de logistieke en administratieve taken betreft.

Dit laat niet alleen een functioneler organisatie en rationele aanwending van het beschikbare personeel toe, doch verklaart ook waarom het hiernavolgende antwoord betrekking heeft op het gezamenlijk aantal mannelijke en vrouwelijke medewerkers van genoemde kabinetten, uitgedrukt in voltijds equivalente (VE) personeelsleden, met uitzondering van de inhoudelijke medewerkers (niveau 1), waarvan de aantallen per kabinet zijn opgesplitst.

1.1. Globaal aantal personeelsleden :

— vrouwen : 50,9 VE;

— mannen : 78,9 VE.

1.2. Niveau 1 :

1.2.1. Kabinet van de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken :

— vrouwen : 6 VE;

— mannen : 25,7 VE.

1.2.2. Kabinet van de minister van Werk :

— vrouwen : 3,6 VE;

— mannen : 16 VE.

1.2.3. Kabinet van de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven :

— vrouwen : 1,6 VE;

— mannen : 3 VE.

1.3. Niveau 2+ :

— vrouwen : 10,6 VE;

— mannen : 7,7 VE.

1.4. Niveau 2 :

— vrouwen : 11,3 VE;

— mannen : 17,5 VE.

1.5. Niveau 3 :

— vrouwen : 17,8 VE;

— mannen : 9 VE.

1.6. Directeurs :

— vrouwen : 1;

— mannen : 6.

2. Ingevolge de herschikking van de ministeriŽle bevoegdheden op 17 oktober 2005 werden de secretariaten en beleidscellen van de drie genoemde kabinetten volledig opnieuw samengesteld.