Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4418 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten. — Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Bevoegd personeel.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4400 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Als antwoord op haar vraag kan ik het geachte lid de volgende elementen meedelen :

1. Het hoofd van mijn beleidscel is belast met de follow-up van het gelijkekansenbeleid. Hij is het enige lid van de cel dat belast is met de follow-up van dit beleid.

2. Wat de FOD betreft, behoort het antwoord op deze vraag niet tot mijn bevoegdheid, maar tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.