Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-4396 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4381 aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden dat :

1.1. In december 2005 waren er 32 medewerkers tewerkgesteld bij mijn Secretariaat en Beleidscellen waarvan 16 vrouwen en 16 mannen.

1.2.1. 7 vrouwen en 8 mannen van niveau A.

1.2.2. Niet van toepassing

1.2.2.1. 7 vrouwen en 5 mannen van niveau C.

1.2.2.2. 1 vrouw en 1 man van niveau B.

1.2.2.3. 1 vrouw en 2 mannen van het niveau D.

1.2.3. 1 mannelijke directeur en geen adjunct-directeur.

2. Ja.

2.1. Niveau A.

2.2. Er werd 1 vrouw aangeworven.