Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4332 van mevrouw de Bethune d.d. 13 februari 2006 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van het statistische apparaat. — Co÷rdinatie. — Werkjaar 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4316 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op uw vraag nr. 3-4320 dat door de minister van Buitenlandse Zaken medegedeeld werd aan de Senaat.