Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-4372 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4361 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Hierbij heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat terzake zal worden verstrekt door de heer vice-eerste minister en minister van FinanciŽn Didier Reynders.