Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-3425 van mevrouw de Bethune d.d. 29 september 2005 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van de bestaande statistische apparatuur. — CoŲrdinatie. — Werkjaar 2004.

Volgens de algemene conclusies van het verslag over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Beijing heeft plaatsgehad, jaar 2002-2003 (blz. 106) hebben de ministers en staatssecretarissen vastgesteld dat het nodig is om te beschikken over betrouwbare en recente statistieken die het mogelijk maken om de eventuele verschillende impact op mannen en vrouwen van het voorziene beleid te analyseren, het gevoerde beleid op een doeltreffende wijze op te volgen en corrigerende maatregelen door te voeren om het evenwicht te herstellen. Ze hebben dan ook, elk in hun eigen bevoegdheidsdomein, gewaakt over de versterking van het bestaande statistische apparaat. De inspanningen moesten bij de publicatie van het verslag nog gecoŲrdineerd worden en er moest nog gewerkt worden aan de veralgemening van ę good practices Ľ.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke maatregelen werden in 2004 binnen uw departement genomen om het bestaande statistisch apparaat verder te versterken met het oog op genderstatistieken ?

2. Welke inspanningen leverde uw departement in 2004 binnen het kader van de coŲrdinatie van de genderstatistieken ?

Antwoord : Hierbij heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat terzake zal worden verstrekt door de heer vice-eerste minister en minister van FinanciŽn Didier Reynders.