Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-3748 van mevrouw de Bethune d.d. 17 november 2005 (N.) :
Tsunami in Zuidoost-AziŽ. — Belgische hulp aan de getroffen gebieden. — Begroting. — CoŲrdinatie.

Op 7 januari 2005 was er sprake van 30 miljoen euro die werd vrijgemaakt door BelgiŽ voor de getroffen gebieden van de tsunami in Zuidoost-AziŽ. Vijftien miljoen zou dienen voor noodhulp op korte termijn en de ander helft voor structurele hulp op langere termijn.

In zijn antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 3-607 (Handelingen 3-100 van 10 maart 2005, blz. 67) bevestigde de geachte minister de bijdrage van 30 miljoen die werd vastgelegd op de Ministerraad van 14 januari 2005. De kredieten op de begroting van de geachte minister van Ontwikkelingssamenwerking bedragen 20,5 miljoen euro. 9,5 miljoen euro wordt ingeschreven op de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Landsverdediging en Binnenlandse Zaken.

Op 10 maart 2005, toen ik de vragen stelde, kon de geachte minister mij nog geen overzicht geven van de projecten die ondersteund zouden worden. Midden maart 2005 moest er immers nog door de Aziatische Ontwikkelingsbank een vergadering ter zake plaatsvinden in Manilla (High Level Coordination Meeting on Rehabilitation and Reconstruction Assistance to Tsunami-Affected Countries). Het was ook nog wachten op de eerste begrotingsherziening van 2005 die ondertussen plaatsvond. Daarnaast wou de geachte minister een bezoek afleggen aan Sri Lanka en IndonesiŽ vooraleer een keuze te maken betreffende de te ondersteunen projecten. Hij heeft van 12 tot 18 juni 2005 samen met Prinses Astrid een werkbezoek afgelegd in Sri Lanka en Thailand.

Graag had ik volgende vragen aan de geachte minister gesteld :

1. Humanitaire hulp

A) Welke projecten worden in de begroting van 2005 ondersteund door de geachte minister inzake humanitaire hulp ?

— Wat is het doel van elk project ?

— Wat is het land van bestemming per project ?

— Welke is het toegekende bedrag per project en op welke basisallocatie werd deze ingeschreven op de begroting ?

— Welke organisaties of NGO's ontvangen de subsidies en voeren de projecten uit ?

B) Worden bepaalde uitgaven voor humanitaire hulp ingeschreven op de volgende begrotingen ? Zo ja, is er al een bestemming gegeven aan deze kredieten ? Welke zijn de bestemmingen ?

2. Wederopbouw

A) Welke projecten worden in de begroting van 2005 ondersteund door de geachte minister inzake wederopbouw ?

— Wat is het doel van elk project ?

— Wat is het land van bestemming per project ?

— Welke is het toegekende bedrag per project en op welke basisallocatie werd deze ingeschreven op de begroting ?

— Welke organisaties of NGO's ontvangen de subsidies en voeren de projecten uit ?

B) Welke projecten betreffende wederopbouw worden ondersteund over meerdere jaren via ordonnancieringskredieten ?

3. Wordt de steun voor de getroffen landen in Zuidoost-AziŽ door Buitenlandse Zaken, Landsverdediging en Binnenlandse Zaken ingeschreven op de horizontale begroting van Ontwikkelingssamenwerking ?

4. CoŲrdineert de geachte minister de tsunami-hulp van de verschillende departementen ? Heeft hij medebeslissingsrecht over de besteding van middelen door Buitenlandse Zaken, Landsverdediging en Binnenlandse Zaken ?

Antwoord : Zoals u weet, heeft de Belgische overheid zich in januari 2005 geŽngageerd voor een bedrag van 30 miljoen euro, om de bevolkingen ter hulp te komen getroffen door de vloedgolf van 26 december 2004.

Wat meer specifiek de kredieten betreft afkomstig van mijn departement, die bedragen 20 miljoen euro : 5 miljoen euro voor voedselhulp (2005) ten laste van de basisallocatie ę 14 54 42 35 82 Ľ en 15 miljoen euro, verspreid over 3 jaar, (2005-2006-2007), ten laste van de basisallocatie ę structurele interventies en wederopbouw Ľ (een budget dat een dubbele ondertekening vereist, de mijne alsook die van de minister van Buitenlandse Zaken).

Van de 5 miljoen euro afkomstig van het budget ę voedselhulp Ľ, werd 3 867 184 euro vrijgemaakt voor projecten, voornamelijk in Sri Lanka en IndonesiŽ via de FAO (landbouw en visvangst) en het WFP (schenken van voedingsmiddelen).

Op het budget ę structurele interventies en wederopbouw Ľ vindt u hieronder een volledig overzicht van de weerhouden projecten (gesubsidieerd of in de fase van het te zijn) in 2005 en deze momenteel voorzien voor 2006 en 2007 :

2005

— de huur van een Antonov-vliegtuig voor het transport van materiaal gebruikt door de Belgische militairen in het Zuiden van Sri Lanka (321 950 euro);

— de hulp toegekend aan de Seychellen via de FAO in de sector van de visvangst en de landbouw (440 000 euro);

— project van de ILO gericht op de ontwikkeling van economische activiteiten in twee regio's van het Oosten van Sri Lanka (1 326 825 euro);

— deelname aan het Trust Fund van de Wereldbank voor de wederopbouw van Aceh in IndonesiŽ (1e schijf : 2 000 000 euro);

— de hulp toegekend aan de Republiek Malediven via het UNDP in de sector van de visvangst;

— bijdrage aan de Observatiemissie van de EU te Banda Aceh in IndonesiŽ (150 000 euro).

2006

— deelname aan het TF van de WB voor de wederopbouw van Aceh in IndonesiŽ (2e schijf : 2 000 000 euro);

— bijdrage aan het ę Early Warning System Ľ project van UNESCO (200 000 euro);

— project van de organisatie ę Building a Future Ľ gericht op de ontwikkeling in Sri Lanka van nieuwe vistechnieken, waaronder de bouw van boten die een hogere visvangst kunnen verzekeren (300 000 euro).

2007

— deelname aan het TF van de WB voor de wederopbouw van Aceh in IndonesiŽ (3e schijf : 4 000 000 euro).

Naast deze 20 miljoen euro, werd door Buitenlandse Zaken 5 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp, en werd 5 miljoen euro bijeengebracht door de andere departementen betrokken bij deze crisis, (Defensie, B-FAST, de Federale Politie) en door de gefedereerde entiteiten.