Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4224 van mevrouw de Bethune d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Homoparen. — Samenlevingsovereenkomsten en huwelijken in 2005.

Sinds de inwerkingtreding van de wet op het wettelijk samenwonen op 1 januari 2000 kan elk paar bij de burgerlijke stand een verklaring afleggen dat ze samenwonen en bij de notaris een overeenkomst sluiten. In zijn antwoord op de mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe van 16 juni 2005 (nr. 3-737, Handelingen, Senaat, 2004-2005, nr. 3-118, blz. 14) stelde de geachte minister dat binnen het korte tijdsbestek van zijn antwoord de uitsplitsing in mannelijke en vrouwelijke koppels niet mogelijk was.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel personen van hetzelfde geslacht, verdeeld volgens mannen en vrouwen, sloten in 2005 een samenlevingscontract af ?

2. Hoeveel personen van hetzelfde geslacht, verdeeld volgens mannen en vrouwen, ontbonden in 2005 een samenlevingscontract ?

3. Hoeveel personen van hetzelfde geslacht, verdeeld volgens mannen en vrouwen, huwden in 2005 ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. In 2005 werden 1 170 samenlevingsovereenkomsten afgesloten tussen personen van hetzelfde geslacht, verdeeld als volgt :

— mannen : 623;

— vrouwen : 547.

2. In 2005 werden 435 samenlevingsovereenkomsten ontbonden tussen personen van hetzelfde geslacht, verdeeld als volgt :

— mannen : 251;

— vrouwen : 184.

3. In 2005 werden 2 132 huwelijken afgesloten tussen personen van hetzelfde geslacht, verdeeld als volgt :

— mannen : 1 183;

— vrouwen : 949.

De vermelde cijfers zijn gebaseerd op de gegevens opgeslagen in het Rijksregister van de natuurlijke personen op 1 maart 2006.

Deze gegevens worden door de gemeenten dagelijks bijgewerkt.

Een paar keer wordt een oneven cijfer opgegeven. Deze schijnbare anomalie is te wijten aan het feit dat bij bepaalde samenwonenden, bij een adresverandering, geen beŽindiging van wettelijke samenwoning werd opgenomen, bijvoorbeeld bij gebrek aan een ťťnzijdige verklaring van beŽindiging.