Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-4360 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4361 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Onderstaande tabel geeft het personeelsbestand in fysieke eenheden weer van de FOD Budget en Beheerscontrole in december 2005.

NiveauAantal%
MannenVrouwenMannenVrouwen
Niveau A432266,2 %33,8 %
Niveau B73516,7 %83,3 %
Niveau C1811,1 %88,9 %
Niveau D51033,3 %66,7 %
Totaal567542,7 %57,3 %
131