Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-4390 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4385 aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handelen en Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd.