Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-4421 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2006. — Strategische doelstellingen 2006.

Het gelijke-kansenbeleid voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister of staatssecretaris, maar ook voor alle departementen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke zijn uw strategische doelstellingen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor 2006 ?

2. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting voor 2006, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in uw beleid ?