Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-4400 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten. — Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Bevoegd personeel.

Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen is een horizontaal beleid. Dit veronderstelt dat hiervoor ook personeel wordt ingezet binnen de beleidscellen/secretariaten van de minister of staatssecretaris en/of in de federale overheidsdiensten.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Aangaande uw beleidscel/secretariaat :

1.1. Wie is er binnen uw beleidscel/secretariaat bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

1.2. Wat is het voltijdse equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

1.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze personeelsleden ?

2. Aangaande de federale overheidsdienst :

2.1. Wie is binnen de federale overheidsdienst waarvoor u de bevoegde minister of staatssecretaris bent, bevoegd voor de opvolging van het gelijke kansenbeleid M/V ?

2.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

2.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze statutaire of contractuele personeelsleden ?