Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-63

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-4316 van mevrouw de Bethune d.d. 13 februari 2006 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van het statistische apparaat. — Co÷rdinatie. — Werkjaar 2005.

Volgens de algemene conclusies van het verslag over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Beijing heeft plaatsgehad, jaar 2002-2003 (blz. 106) hebben de ministers en staatssecretarissen de noodzaak vastgesteld van de beschikbaarheid van betrouwbare en recente statistieken die het mogelijk maken om de eventuele verschillende impact op mannen en vrouwen van het voorziene beleid te analyseren, het gevoerde beleid op een doeltreffende wijze op te volgen en corrigerende maatregelen door te voeren om het evenwicht te herstellen. Ze hebben dan ook, elk in hun eigen bevoegdheidsdomein, gewaakt over de versterking van het bestaande statistische apparaat. De inspanningen moesten bij de publicatie van het verslag nog geco÷rdineerd worden en er moest nog gewerkt worden aan de veralgemening van ź good practices ╗.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke maatregelen werden in 2005 binnen uw departement genomen om het bestaande statistisch apparaat verder te versterken met het oog op genderstatistieken ?

2. Welke inspanningen leverde uw departement in 2005 binnen het kader van de co÷rdinatie van de genderstatistieken ?