3-1422/2

3-1422/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

29 JUNI 2006


Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel Ibis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling

(Verklaring van de wetgevende macht, zie  Belgisch Staatsblad  nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW VAN de CASTEELE EN DE HEER WILLE


Zie stuk nr. 3-1778/2.