3-171

3-171

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 15 JUIN 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de résolution relative à l'étude menée par le Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Société contemporaine (CEGES), intitulée : «Les autorités belges, la persécution et la déportation des juifs» (de MM. Alain Destexhe et Philippe Mahoux, Doc. 3-1653)

Mme la présidente. - Nous votons sur l'amendement nº 8 de MM. Destexhe et Mahoux.

Vote nº 62

Présents : 60
Pour : 32
Contre : 27
Abstentions : 1

-L'amendement est adopté.

Mme la présidente. - Nous votons à présent sur l'ensemble de la proposition de résolution.

Vote nº 63

Présents : 60
Pour : 45
Contre : 6
Abstentions : 9

-La proposition de résolution ainsi amendée est adoptée.

-La résolution sera transmise au premier ministre et au ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - De Vlaams Belang-fractie stemde tegen, maar ik heb me onthouden om ons stemgedrag te verklaren. Dat heeft te maken met de goedkeuring van het amendement. Bij de bespreking van de resolutie deze voormiddag hebben we, net als de heer Vandenberghe, gezegd dat met het amendement van de heren Mahoux en Destexhe het onderzoek in puur politiek en communautair vaarwater dreigt te komen.

We hebben niets tegen een onderzoek naar het gedrag van de Belgische overheid bij de deportatie van de joden. Het SOMA heeft evenwel vastgesteld dat er in Brussel en in Wallonië archieven verdwenen zijn, zodat het onderzoek daar dus niet op dezelfde manier kan gebeuren als in Vlaanderen. Als de Senaat een amendement aanneemt en, voordat het resultaat van het onderzoek bekend is, de Antwerpse overheden met de vinger wijst, dan gaat het onderzoek de politieke en communautaire toer op.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - De fractie van SP.A-SPIRIT heeft het amendement verworpen, omdat wij politici de wetenschappers niet moeten dicteren hoe zij een onderzoek moeten voeren. We vragen dat de onderzoekers objectief, volgens hun eigen methodes, verder kunnen werken. Het is overigens duidelijk gebleken dat er nog een groot gebrek is aan de nodige instrumenten om dit onderzoek tot een goed einde te brengen.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Vanochtend heb ik bij de bespreking van deze resolutie aangekondigd dat de CD&V-fractie vanzelfsprekend voor de resolutie, maar tegen het amendement zou stemmen. Het is namelijk erg polemisch om in een aanbeveling, zonder onderzoek, de Antwerpse overheden te veroordelen, terwijl men in Brussel en Wallonië diverse dossiers heeft laten verdwijnen, zodat een wetenschappelijk onderzoek daar niet meer mogelijk is ...

(Exclamations sur les bancs des groupes PS et MR)

Wij wensen de sereniteit van het onderzoek niet in het gedrang te laten brengen door lage partijpolitieke en polemische beschouwingen. We vinden het onderwerp van het onderzoek veel te belangrijk om het op niveau van de Franstalige politiek terug te voeren. Dat is de reden waarom we het amendement niet hebben goedgekeurd.

Aangezien echter het amendement tegen de Vlaamse stad Antwerpen aanvaard werd, was het voor de CD&V-fractie niet langer mogelijk om nog voor de resolutie te stemmen.

M. Alain Destexhe (MR). - L'extrait relatif à la ville d'Anvers est une citation mot pour mot du rapport. D'ailleurs, elle figure entre guillemets dans le texte de la résolution. Nous n'avons rien interprété en reprenant exactement la citation en question.