3-167

3-167

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 JUNI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de selectiecommissie bij het diplomatenexamen 2005» (nr. 3-1672)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik heb de minister de voorbije weken meermaals ondervraagd over het diplomatenexamen 2005. Het laatste antwoord van minister Dupont over de selectieprocedure die door SELOR wordt gehanteerd, is onrustwekkend. De minister verklaarde immers dat na de derde en voorlaatste selectieproef het slaagpercentage voor de vrouwelijke kandidaten bijzonder laag ligt. Met 35% ligt het slaagpercentage zowel bij mannen als bij vrouwen lager dan voor de andere examens van SELOR in 2005. Voor het laatste diplomatenexamen bedroeg het slaagpercentage voor de mannelijke kandidaten 23% en voor de vrouwelijke kandidaten 6%. Vandaag zouden nog 3 vrouwelijke kandidaten voor de 4de selectieproef in aanmerking komen. We vrezen dan ook voor een gender bias in het examen. Ik heb de minister dan ook gevraagd wetenschappelijke onderzoek te laten doen naar een mogelijke onbewuste genderdiscriminatie in het examen.

Op welke manier was de selectiecommissie samengesteld?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Wegens het grote aantal inschrijvingen heeft SELOR ditmaal een voorselectie georganiseerd middels een computergestuurde proef. De proef bestond uit een reeks meerkeuzevragen die werden opgesteld door een redactiecomité waarvan de leden door de FOD Buitenlandse Zaken werden aangewezen. Het comité was samengesteld uit vier mannen: twee Nederlandstalige en twee Franstalige. Het resultaatonderzoek van deze voorselectie werd bij SELOR door twee personen gedaan, één man en één vrouw.

Voor de verbetering van het schriftelijke gedeelte van de eigenlijke selectie werden - voor de FOD Buitenlandse Zaken - de namen van twee mannen, één per taalrol, voorgesteld. De twee andere juryleden, één per taalrol, aangewezen door SELOR, waren eveneens mannen.

De leden van beide selectiecommissies van de schriftelijke proeven hebben gewerkt zonder enig contact met de kandidaten alsook zonder enige kennis van de identiteit van de kandidaten.

De supervisie van de volledige selectieprocedure bij SELOR wordt door twee vrouwen uitgeoefend.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik ben ervan overtuigd dat er geen bewuste discriminatie is gebeurd. Het is wel interessant om te weten wie de vragen heeft opgesteld. Als er al sprake is van een gender bias, dan zal het vooral te maken hebben met het type vragen dat wordt gesteld, en niet bij de correctie van de vragenlijsten. Het is dan ook verontrustend dat de selectiecommissie uit vier mannen bestaat.

Ik vraag de minister van Buitenlandse Zaken met aandrang om te laten onderzoeken welke de mogelijke drempels in de selectieprocedure waren. Ik blijf erbij dat de resultaten afwijkend zijn: vrouwen behalen dezelfde academische resultaten als mannen en in alle andere examens van SELOR is het slaagpercentage van mannen en vrouwen gelijk.