3-167

3-167

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 JUNI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over ęde samenstelling van de Raad voor mensenrechten van de Verenigde NatiesĽ (nr. 3-1661)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In het kader van de hervormingen van de Verenigde Naties werd onder impuls van VN-secretaris-generaal Kofi Annan beslist de VN-mensenrechtencommissie te hervormen. De kritiek op de mensenrechtencommissie was immers terecht: het was geen werkbaar instrument zolang landen die gekenmerkt werden door mensenrechtenschendingen zich in dit orgaan lieten verkiezen en elkaar het hand boven het hoofd hielden. Bovendien was de commissie organisatorisch te rigide waardoor minder snel kon worden ingespeeld op een plots verslechterde situatie in een bepaald land.

De nieuwe Raad voor mensenrechten werd vorige week samengesteld door de Algemene Vergadering van de VN die de 47 leden met een gewone meerderheid verkozen. Dit was op zich reeds baanbrekend, aangezien de commissie tot op heden werd samengesteld door blokken van landen na onderlinge afspraken. Het uiteindelijke resultaat van de stemming is dan ook opmerkelijk. Een aantal landen die bekendstaan voor hun slechte reputatie inzake mensenrechten, durfden hun kandidatuur niet te stellen of werden uiteindelijk niet verkozen door de Algemene Vergadering. Toch zijn een aantal omstreden landen erin geslaagd om zich te laten verkiezen in de Raad voor mensenrechten.

Waarom heeft BelgiŽ zich geen kandidaat gesteld? Zal ons land zich in de nabije toekomst kandidaat stellen? Jaarlijks moet immers ťťn derde van de leden vernieuwd worden?

Werden er binnen de Europese Unie afspraken gemaakt over de kandidatuurstelling van EU-landen voor de Raad voor mensenrechten?

Heeft BelgiŽ de kandidatuur van Cuba als lid van de Raad voor mensenrechten gesteund?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van minister De Gucht.

BelgiŽ heeft zich geen kandidaat gesteld voor de verkiezing op 9 mei van de Raad voor mensenrechten. In overleg met onze Beneluxpartners werd beslist om Nederland bij deze verkiezingen de eerste beurt te laten. BelgiŽ onderzoekt op dit ogenblik welk jaar na afloop van het Nederlands lidmaatschap de beste kansen biedt voor een Belgisch lidmaatschap.

Met het oog op een verbetering van het lidmaatschap van de Raad, heeft de Europese Unie zich voorstander verklaard van een open verkiezing waarbij de leden worden aangesteld op basis van hun respectieve verdiensten op het vlak van de mensenrechten. Daarom werden er binnen de EU geen afspraken gemaakt over de kandidatuurstelling van EU-landen.

BelgiŽ heeft de kandidatuur van Cuba niet gesteund.