Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-61

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4439 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2006. — Strategische doelstellingen 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4437 aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Als antwoord op haar eerste vraag kan ik het geachte lid meedelen dat het beginsel van de gelijkheid tussen man en vrouw een voortdurende bekommernis blijft, wat duidelijk zal blijken uit de aanbevelingen van de tweede staten-generaal van het Gezin.

Dit voorjaar zullen immers officieel aanbevelingen worden geformuleerd, zowel over de gelijkheid tussen man en vrouw met betrekking tot arbeid en gezin als over de gelijkheid tussen beide geslachten in bijzondere levenssituaties : echtscheidingsstelsel, belastingstelsel van gezinsleden of gescheiden personen, strijd tegen alle vormen van geweid, ouderschapssteun om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen even beschikbaar kunnen zijn op de arbeidsmarkt, enzovoort.

Maar, en dit is meteen ook het antwoord op de tweede vraag, aangezien de staten-generaal een geheel vormt, is het onmogelijk om het aandeel van de begroting dat daadwerkelijk gaat naar de promotie van de gelijkheid tussen man en vrouw eruit te filteren.