Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-61

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-4408 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten. — Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Bevoegd personeel.

Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen is een horizontaal beleid. Dit veronderstelt dat hiervoor ook personeel wordt ingezet binnen de beleidscellen/secretariaten van de minister of staatssecretaris en/of in de federale overheidsdiensten.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Aangaande uw beleidscel/secretariaat :

1.1. Wie is er binnen uw beleidscel/secretariaat bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

1.2. Wat is het voltijdse equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

1.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze personeelsleden ?

2. Aangaande de federale overheidsdienst :

2.1. Wie is binnen de federale overheidsdienst waarvoor u de geachte minister of staatssecretaris bent, bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

2.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid M/V ?

2.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze statutaire of contractuele personeelsleden ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Aangaande de beleidscel/secretariaat

1.1. Gelet op het transversale karakter van mijn bevoegdheden is de vraag over de gelijkheid mannen-vrouwen een zorg die aan iedere kernmedewerker is toevertrouwd.

1.2. Zie vraag 1.1.

1.3. Zie vraag 1.1.

2. Aangaande de federale overheidsdienst.

2.1. Voor het antwoord op dit gedeelte van de vraag verwijs ik naar het antwoord van de minister van Economie op dezelfde vraag.

2.2. Zonder voorwerp.

2.3. Zonder voorwerp.