Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-61

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-4387 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen. — Stand van zaken 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4379 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1.

1.1. 20 vrouwen en 23 mannen

1.2.1. Niveau 1 : 3 vrouwen en 11 mannen

1.2.2. Uitvoerend personeel :

17 vrouwen en 12 mannen

1.2.2.1. Uitvoerend personeel :

Niveau 2 : 12 vrouwen en 4 mannen

1.2.2.2. Niveau 2+ : 3 vrouwen en 3 mannen

1.2.2.3. Niveau 3 : 2 vrouwen en 5 mannen

1.2.3. Geen vrouwen en 3 mannen

2. Ja

2.1. In de niveaus 1, 2+ en 2

2.2. In wezen via aanwerving.