3-164

3-164

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 MEI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «het genderevenwicht in de raden van bestuur van overheidsbedrijven tijdens 2005» (nr. 3-1625)

De voorzitter. - Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, antwoordt.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik heb deze vraag al verschillende keren schriftelijk gesteld, maar de regering blijft mij het antwoord nog altijd schuldig. Daarom stel ik hierover vandaag een vraag om uitleg.

Voor de bevordering van de paritaire democratie en van het vrouwelijk ondernemerschap in ons land is het belangrijk om in de raad van bestuur van de overheidsbedrijven een genderevenwicht na te streven. Hoeveel vrouwelijke leden telde de raad van bestuur van volgende overheidsbedrijven in 2004, respectievelijk 2005: Belgacom, NMBS, De Post, de Nationale Loterij?

Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ik lees het antwoord van staatssecretaris Tuybens.

Tot 14 april 2005 telde de raad van bestuur van Belgacom 18 leden waaronder 4 vrouwen; vanaf 14 april 2005 waren er 17 leden, waaronder 3 vrouwen. De raad van bestuur van de NMBS-Holding telt 10 leden waaronder 4 vrouwen, die van Infrabel 6 waaronder 2 vrouwen en die van de NMBS 6 waaronder 3 vrouwen. De raad van bestuur van De Post telt 14 leden waaronder 4 vrouwen, die van de Nationale Loterij 14 waaronder 1 vrouw en die van BIAC 12 waaronder 1 vrouw. Sinds 14 april 2005 is er één vacante plaats in de raad van bestuur van Belgacom.