Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-60

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-3848 van mevrouw De Roeck d.d. 25 november 2005 (N.) :
Westelijke Sahara. — Belgische projecten. — Waarnemersmissie.

Wanneer men op zoek gaat naar internationale cijfers en statistieken, gelden er voor enkele gebieden, waaronder de Westelijke Sahara, nooit cijfers. Instellingen zoals Unaids slagen er niet in om relevante cijfers te verzamelen over dit gebied. In het geval van de Westelijke Sahara vraag ik me af of Marokko als toeziende overheid niet de taak heeft om gegevens te verzamelen over dit niet-autonome gebied. Het gevolg is wel dat de internationale gemeenschap geen zicht heeft op de levensomstandigheden van de bewoners van de Westelijke Sahara. Er zijn geen NGO's actief in het gebied, omdat hen de toegang tot het gebied onmogelijk wordt gemaakt. Dat betekent ook dat internationale gezondheidsinstellingen als UnAids en de WHO (World Health Organization) en andere belangrijke NGO's zoals Artsen Zonder Grenzen er geen werking hebben, en nauwelijks aan monitoring kunnen doen.

De parallel met de bezette Palestijnse gebieden is groot op dit gebied. Het enige verschil in dit geval is dat IsraŽl de toegang tot de Palestijnse gebieden niet bemoeilijkt voor NGO's of politici. Bovendien zijn er heel veel NGO's actief in de Palestijnse gebieden. In de Westelijke Sahara is geen enkele buitenlandse NGO actief, en politici raken nauwelijks tot in de bezette gebieden. Via Marokko zou BelgiŽ kunnen aandringen op meer transparantie inzake het bestuur van de Westelijke Sahara, en meer transparantie van de levenskwaliteit van de bewoners. Zo zou een onafhankelijke waarnemersmissie kunnen gestuurd worden naar de Westelijke Sahara, die kan bestaan uit artsen, vertegenwoordigers van de WHO of Unaids en NGO's.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Voert BelgiŽ via het BTC of andere partnerorganisaties, NGO's of andere instellingen projecten uit in de Westelijke Sahara, of steunt ons land op enigerlei wijze projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking in de Westelijke Sahara, zowel op federaal als op gewestelijk vlak ? Indien ja, om welke projecten gaat het, hoe worden ze gesubsidieerd en wie voert ze uit ?

2. Kan BelgiŽ, juridisch gezien, projecten uitvoeren in de Westelijke Sahara, al dan niet via haar overeenkomsten met het koninkrijk Marokko, dat de administratieve machthebber is van de Westelijke Sahara ? Waarom geeft Marokko geen cijfers vrij, voor het gebied waarvan het de administratieve voogd is ?

3. Is BelgiŽ bereid om een onafhankelijke waarnemersmissie te sturen naar de Westelijke Sahara om aldaar de levenskwaliteit van de bewoners te controleren, en nuttige data te verzamelen ? Is BelgiŽ bereid om zijn invloed en goede band met Marokko te gebruiken om dit mogelijk te maken ?

Antwoord : Op dit ogenblik voert de BTC geen enkel project uit in de Westelijke Sahara aangezien in deze zin geen enkele vraag werd geformuleerd door onze Marokkaanse partner.

Niettemin leidt de BTC een waterzuiveringsproject in de nabijheid van de Westelijke Sahara, namelijk te Tarfaya. Hoewel het project gesitueerd is aan de grens van het territorium van de Westelijke Sahara, situeren de contacten van de BTC op het vlak van de administratieve en technische instanties zich op het niveau van het ONEP (Office Nationale de l'Eau Potable, namelijk de nationale drinkwater dienst) te Laayoune (in de Westelijke Sahara), dat de Tarfaya-zone onder haar bevoegdheid heeft.

Bovendien ontwikkelt de Belgische NGO Oxfam acties ten voordele van de Saharaanse vluchtelingen-bevolkingen in Algerije. Een jaarlijks bedrag van 105 000 euro wordt besteed aan de voedsel- en onderwijsveiligheid van de bevolkingen terwijl de Saharaanse vrouwenverenigingen genieten van een organisatorische steun voor 30 000 euro.

Vermits BelgiŽ niet van plan is om bilaterale samenwerkings- programma's te ondernemen in de Westelijke Sahara, is deze vraag, wat mij betreft, nutteloos.

Wat betreft de publicatie van cijfers, bestaan er gegevens over het budget dat is toegekend aan de ę provincies van het Zuiden Ľ aan Marokko, bijvoorbeeld.

Principieel stuurt BelgiŽ dit soort missie van waarnemers niet. Dit dossier wordt beheerd door de Verenigde Naties. In navolging van de andere lidstaten van de EU, heeft BelgiŽ de inspanningen van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gesteund en zal deze verder blijven steunen opdat een vreedzame oplossing zal worden gevonden, onderhandeld en overeenkomstig het internationale recht. In die context, kunnen we zelfs herinneren dat enkele jaren geleden, een Belgische officier het contigent VN-ambassadeurs in de Westelijke Sahara heeft geleid.