Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-60

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-3820 van de heer Brotcorne d.d. 23 november 2005 (Fr.) :
Tsunami in Zuidoost-AziŽ. — Hulp voor de heropbouw vanuit BelgiŽ. — Verdeling.

Bij de toewijzing van het budget ę dringende noodhulp tsunami Ľ werd een algemene enveloppe van 15 miljoen euro toegekend voor de wederopbouw na het drama dat zich enkele maanden geleden in Zuidoost-AziŽ heeft afgespeeld.

Dat budget moest opgedeeld worden in drie schijven van vijf miljoen euro voor elk van de jaren 2005, 2006 en 2007.

Kan de geachte minister mij zeggen :

1. wat de aard is van de hulp die werd geboden of zal geboden worden in elk van die jaren;

2. of de bedragen die aanvankelijk voorzien waren voor de hulp aan de heropbouw in de ę dringende noodhulp tsunami Ľ gelijk zijn aan de voorheen aangekondigde bedragen ?

Antwoord : Zoals u weet, heeft BelgiŽ zich in januari jongstleden geŽngageerd voor 30 miljoen euro, om de bevolkingen getroffen door de vloedgolf van 2004 ter hulp te komen.

Wat specifiek de kredieten voortkomende uit mijn budget betreft, ze stijgen tot 20 miljoen euro : 5 miljoen euro voor voedselhulp (2005) ten laste van de basisallocatie ę 14 54 42 35 82 Ľ en 15 miljoen euro, verspreid over 3 jaar (2005-2006-2007), ten laste van de basisallocatie ę structurele tussenkomsten en heropbouw Ľ.

Van de 5 miljoen euro, komende uit het budget ę Voedselhulp Ľ zijn er 3 867 184 euro vrijgemaakt voor projecten, voornamelijk in Sri Lanka en IndonesiŽ via het FAO (landbouw en visvangst) en het WFP (gift van voedingsproducten).

Voor het budget ę structurele tussenkomsten en heropbouw Ľ, vindt u hieronder een werkttekening van de weerhouden projecten (gesubsidieerd of in de fase ervan) in 2005 en die voorzien voor 2006 en 2007 :

2005

— huur van een Antonov vliegtuig voor het transport van het materiaal gebruikt door de Belgische militairen in het Zuiden van Sri Lanka (321 950 euro);

— hulp toegekend aan de Seychellen via het FAO in de sectoren van de visvangst en de landbouw (440 000 euro);

— project van de ILO voor de ontwikkeling van economische activiteiten in twee regio's van het Oosten van Sri Lanka (1 326 825 euro);

— deelname aan het Trust Fund van de Wereldbank voor de heropbouw van Aceh in IndonesiŽ (2 000 000 euro) (1e schijf);

— hulp toegekend aan de Republiek Malediven via het UNDP in de visvangstsector;

— bijdrage aan de Observatiemissie van de EU te Banda Aceh in IndonesiŽ (150 000 euro).

2006

— steun aan het Belgische Rode Kruis voor haar bouwproject van huizen in Sri Lanka (1 500 000 euro);

— deelname aan het TF van de WB voor de heropbouw van Aceh in IndonesiŽ (3 000 000 euro) (2e schijf);

— bijdrage aan het ę Early Warning System Ľ project van de UNESCO (100 000 euro).

2007

— deelname aan het TF van de WB voor de heropbouw van Aceh in IndonesiŽ (3 000 000 euro) (3e schijf).