Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-60

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-4057 van mevrouw de Bethune d.d. 5 januari 2006 (N.) :
Kinderrechten. — Beleidscellen. — Federale overheidsdiensten. — Personeel.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4048 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.