Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-58

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-3937 van mevrouw Van de Casteele van 12 december 2005 (N.) :
Federaal openbaar ambt. — Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3925 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.