3-158

3-158

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 APRIL 2006 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma (van de heren François Roelants du Vivier en Philippe Mahoux, Stuk 3-1585)

Bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Luxemburg op 27 mei 2005 (Stuk 3-1525)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-1556)

Bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 14 april 2005 (Stuk 3-1524)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij (van de heer Jean-Marie Dedecker, Stuk 3-1430)

Bespreking

Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-1370)

Bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het beleid ten aanzien van de kinderen in de gesloten opvangcentra voor asielzoekers» (nr. 3-1558)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de stand van zaken omtrent de eentalige politiemanschappen in de Brusselse politiezones» (nr. 3-1560)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de moord op een bejaard echtpaar in Turks Koerdistan» (nr. 3-1499)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het genderevenwicht in de diplomatie» (nr. 3-1555)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over «het verslag over de wapenhandel» (nr. 3-1500)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Landsverdediging over «de levering van 242 nieuwe pantserwagens» (nr. 3-1523)

Berichten van verhindering