Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-56

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-3124 van de heer Beke d.d. 5 augustus 2005 (N.) :
Generische geneesmiddelen. — Bekendheid bij de artsen. — Beschikbaarheid bij de apothekers.

Om het geneesmiddelenbudget onder controle te krijgen, heeft de geachte minister besloten om generische geneesmiddelen goedkoper te maken en niet-generische geneesmiddelen duurder. Op die wijze wenst hij artsen en patiŽnten richting generieken te ę sturen Ľ.

In dat opzicht doen zich evenwel een aantal praktische problemen voor.

Zo is het geneesmiddel Ledertrexate (amp) in prijs gestegen, terwijl het generieke alternatief nog geen prijszetting kent en dus nog niet leverbaar is door de groothandel. De patiŽnt wordt hierdoor gedwongen een duurdere prijs te betalen.

Ook het geneesmiddel Tildiem (bloeddrukverlager) is in prijs verdubbeld terwijl, wanneer op verzoek van de patiŽnt aan de arts om een goedkoper generiek voor te schrijven, de arts geen weet heeft van een generiek alternatief.

Hoe reageert de geachte minister op deze twee gevallen ?

Wat wil hij ondernemen om deze praktische problemen, die voor de patiŽnten bijzonder reŽel zijn, op te lossen ?

Meer in het algemeen, hoe denkt hij ervoor te kunnen zorgen dat de generieke alternatieven ten eerste beter bekend zijn bij de arts en ten tweede effectief ter beschikking bij de apotheker ?

Antwoord : Indien het goedkoper alternatief geschrapt wordt uit de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten (LEDERTREXATE), heeft de patiŽnt niet meer de keuze om het goedkoper alternatief te gebruiken en zo de extra kost te vermijden.

Om de situaties te vermijden waarin patiŽnten geen goedkoper alternatief beschikbaar hebben, heb ik opdracht gegeven de reglementering ter zake bij te sturen en in sancties te voorzien voor de betrokken bedrijven.

Anderzijds worden zorgverstrekkers semestrieel geÔnformeerd in verband met mogelijke goedkopere alternatieven via een gepersonaliseerde zending van de informatiebrochure over de referentieterugbetaling. Bovendien is permanent bijgewerkte informatie beschikbaar op het internet : www.riziv.fgov.be.