Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-56

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-3709 van de heer Noreilde d.d. 10 november 2005 (N.) :
Federale overheidsdiensten. — Personeel. — Leeftijdsstructuur. — Uittredingsleeftijd.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3700 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.