Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-54

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor het Gezin Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3429 van mevrouw de Bethune d.d. 29 september 2005 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van de bestaande statistische apparatuur. — Co÷rdinatie. — Werkjaar 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3417 aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik de eer het geachte lid mee te delen dat de in haar vraag vermelde aangelegenheid niet tot mijn bevoegdheid behoort, maar tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.