Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-54

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-3502 van mevrouw de Bethune d.d. 13 oktober 2005 (N.) :
Gelijkheid van mannen en vrouwen. — Selor. — Evenwichtige samenstelling van de examenjury's.

De Studie naar de gelijkheid van mannen en vrouwen in het federaal openbaar ambt (Instituut voor de Overheid, KUL, 2001) herhaalt op blz.19 het belang van de evenwichtige samenstelling van examenjury's. Dezelfde aanbeveling werd reeds vijf jaar eerder gedaan in het rapport Ken- en stuurgetallen (Instituut voor de Overheid, KUL, 1998-1999). Volgens de website streeft Selor zelf naar een evenwichtige samenstelling van de selectiecommissies, maar stellen weinig vrouwen zich kandidaat.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

1. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen (in absolute aantallen en percentages) zetelden in 2004 in een examenjury van Selor ?

2. Welke initiatieven, naast de tekst op de website, nam Selor om vrouwen aan te moedigen zich kandidaat te stellen voor een plaats in de examenjury's ?

Antwoord : 1.

Jury'sMannenVrouwen
Duitstalige Gemeenschap305
Brussel Hoofdstad3739
algemene selecties143115
Waals Gewest2116
Selecties managers7443
Franse Gemeenschap2013
Vlaamse Gemeenschap3510
Bevorderingsselecties299125
Taalexamens2613
Totaal691379

2. Zoals gesteld op de website wordt vooral een ondervertegenwoordiging van vrouwelijke juryleden bij de top- en managementfuncties waargenomen. Naast deze actieve oproep op de website (met link op de Selor startpagina) brengt Selor deze boodschap ook op andere manieren naar buiten en dit voornamelijk door het actief contacteren van potentiële (met voldoende ervaring) vrouwelijke kandidaten. Zo werden in oktober 2004 alle deelnemers aan het seminarie « Vrouwen aan de top » (waar de scheve verdeling van vrouwelijke juryleden één van de besproken topics was) aangeschreven met de concrete vraag om zich kandidaat te stellen als jurylid (of andere juryleden aan te brengen). Dezelfde informatie werd ook verspreid binnen het Nehra-netwerk. In september 2005 heeft Selor het seminarie « Netwerk u door het glazen plafond ! » (organisatie van HR-Square en Nehra) gesponsord waar ook elke deelnemer actief aangespoord werd zich kandidaat te stellen (en dit via een oproepingsbrief in de seminariemap). Voorts wordt dezelfde boodschap ook continu verspreid via verschillende communicatiekanalen binnen het diversiteitsbeleid van Selor (presentaties verantwoordelijke diversiteitsbeleid, diversiteitsstand op evenementen, corporate advertisement, ...).