Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-54

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3514 van mevrouw de Bethune d.d. 14 oktober 2005 (N.) :
Federale diensten. — Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3507 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.