Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 3-3426 van mevrouw de Bethune d.d. 29 september 2005 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van de bestaande statistische apparatuur. — CoŲrdinatie. — Werkjaar 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3411 aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

1. Het departement administratieve Vereenvoudiging heeft geen specifieke bevoegdheden toegewezen gekregen in het kader van de opvolging van de doelstellingen van de wereldvrouwenconferentie van Beijing in 1995.

Bij de beleidsvoorbereiding en beleidsimplementatie wordt uiteraard steeds rekening gehouden met de impact van de regeringsbeslissingen op de verschillende bevolkingscategorieŽn. Vanuit deze optiek wordt steeds gestreefd de bestaande evenwichten maximaal te respecteren en, indien nodig, te corrigeren.

2. Binnen de federale regering is het de eerste minister die de coŲrdinerende bevoegdheid heeft betreffende de genderstatistieken. Ik verwijs dan ook naar zijn antwoord op uw vraag ter zake.