Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-3424 van mevrouw de Bethune d.d. 29 september 2005 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van de bestaande statistische apparatuur. — Co÷rdinatie. — Werkjaar 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3411 aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŰn, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Wat betreft de minister van Werk en Informatisering en de federale overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie (FOD ICT) kan ik aan het geachte lid het volgende antwoorden.

Voorafgaand wil ik meedelen dat de onderstaande gegevens dateren van 14 oktober 2005 en gelden voor de federale overheidsdienst ICT (Fedict).

1. Sedert 2004 worden er statistieken bijgehouden met de volgende gegevens van ons personeel : geslacht, leeftijd, taal, woonplaats, studieniveau en statuut. Deze gegevens worden regelmatig bijgewerkt.

Bovendien werd door Fedict het project verkiezingen ontwikkeld. Het project verkiezingen biedt de burgers de mogelijkheid om on-line de kiezerslijsten te raadplegen, stemmingsimulaties te maken en de resultaten te raadplegen zodra die bekend zijn. Het project was ÚÚn van de eerste toepassingen om de mogelijkheden van e-government aan te tonen. Bij de voorstelling van de resultaten werd voor het eerst een genderbenadering ge´ntegreerd. Zo wordt op de site nauwkeurige informatie verstrekt over het percentage zetels toegekend aan mannen en vrouwen en een vergelijking met de resultaten van de vorige verkiezingen. De toepassing kende vanaf de start in 2003 een groot succes. Het project ź Verkiezingen 2004 ╗ bood de burgers dezelfde faciliteiten tijdens de regionale en Europese verkiezingen van 2004. Er werd een samenwerking opgezet met de minister van Binnenlandse Zaken en de andere betrokken overheidsniveaus (gewesten en de verschillende landen van de Europese Unie) om de best mogelijke voorstelling van de resultaten mogelijk te maken.

2. In het kader van de co÷rdinatie van de genderstatistieken heeft Fedict de heer Frank Leyman aangeduid als vertegenwoordiger in de werkgroep Peking Rapport 2004-2005. Deze groep staat in voor het inzamelen en co÷rdineren van het desbetreffende cijfermateriaal alsook voor de redactie van het rapport.