Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-3420 van mevrouw de Bethune d.d. 29 september 2005 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van de bestaande statistische apparatuur. — CoŲrdinatie. — Werkjaar 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3411 aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik verwijs het geachte lid naar het feit dat de maatregelen en inspanningen op het vlak van genderstatistieken sinds 2004 zijn tweeledig : enerzijds werd in het kader van de versterking van de cultuur van opvolging en evaluatie een referentiŽle databank opgemaakt binnen directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking. De databank behelst alle aspecten van een overkoepelend beheersinformatiesysteem. In concreto werden velden (thematische markers) opgenomen die moeten toelaten om ę onder andere Ľ genderstatistieken op accurate wijze te filteren en te kanaliseren.

Anderzijds wordt, eveneens in het kader van een verbeterde opvolging en een gemeenschappelijk toegankelijk beheersinformatiesysteem, gewerkt aan de opleiding van dossierbeheerders met als doel op gedetailleerde en kwaliteitsvolle wijze het informatiesysteem te voeden en dit zowel vanuit het oogpunt van projectopvolging en analyse, als vanuit het oogpunt van planning. Het informatiesysteem zal in 2006 volledig operationeel zijn.

Van de thematische deskundigen, waaronder de gender-deskundige, wordt verwacht dat zij het informatiesysteem zullen aanvullen en opvolgen door zelf kwaliteitsvol bij te dragen aan de voeding van het systeem en door actief de dossierbeheerders te ondersteunen bij de analyse van belangrijke transversale thema's zoals gendermainstreaming.