Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-3416 van mevrouw de Bethune d.d. 29 september 2005 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van de bestaande statistische apparatuur. — Coördinatie. — Werkjaar 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3411 aan de vice-eerste minister en minister van Financiën, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Hierbij deel ik het geachte lid mijn antwoord op de bovenvermelde vraag mee.

1. De minister van Economie heeft de activiteiten voortgezet die ondernomen werden in het kader van de strategische doelstellingen van de conferentie van Beijing, meer bepaald doelstelling H3, die beoogt gegevens en informatie naar sekse uit te splitsen en te verspreiden ten behoeve van planning en evaluatie. Die activiteiten betreffen vooral de productie van statistieken op demografisch en socio-economisch vlak. Alle enquêtes en onderzoeken van het departement Economie over die onderwerpen leveren nu naar sekse uitgesplitste gegevens.

2. Door de versterking van het statistische apparaat, die een blijvende prioriteit is binnen het departement, zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om meer statistieken aan te bieden over de genoemde gebieden. Nu reeds wordt de organisatie van een nieuwe enquête « gender and generations statistics » in samenwerking met de gewesten en gemeenschappen onderzocht.