Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-3370 van mevrouw De Roeck d.d. 23 september 2005 (N.) :
Federale overheidsdiensten. — MinisteriŽle kabinetten. — Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3361 aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, die hiervoor werd gepubliceerd.