Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3397 van de heer Beke d.d. 29 september 2005 (N.) :
Dringende medische hulpverlening. — Spoeddiensten. — Rapport van het Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg.

Volgens een recent rapport van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg volstaat een persoonlijk remgeld van 9,50 euro (of 4,75 euro voor patiŽnten met een voorkeursregeling) niet om het oneigenlijk gebruik van de spoeddienst af te remmen.

Volgens het Federaal Kenniscentrum moet er een gecombineerde aanpak komen met toegankelijke alternatieven, alsook een bijschaving van de kennis en de beeldvorming van de bevolking over dringende medische zorgverlening. Het Kenniscentrum pleit voor performante, toegankelijke eerstelijnsdiensten die kwalitatieve zorg leveren voor eerste lijnszorgvragen.

Is de geachte minister bereid concrete conclusies uit dit rapport te trekken ?

Welke beleidsmaatregelen zal hij nemen om aan de bedenkingen van dit rapport tegemoet te komen ?