Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-52

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-3313 van mevrouw de Bethune d.d. 20 september 2005 (N.) :
Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking. — Inzetten van militaire vluchten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3311 aan de minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.