Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-52

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3311 van mevrouw de Bethune d.d. 20 september 2005 (N.) :
Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking. — Inzetten van militaire vluchten.

Regelmatig worden militaire vliegtuigen ingezet om Belgen te evacueren uit landen waar onze landgenoten gevaar lopen. Ook in het kader van noodhulp of militaire samenwerking met landen uit het Zuiden worden militaire vluchten georganiseerd.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 3-2999 (Vragen en Antwoorden 3-45, blz. 3735) antwoordde de minister van Landsverdediging dat het departement dat de militaire vlucht aanvraagt, deze ook gefactureerd krijgt.

Ik kreeg van de betrokken minister een overzicht van alle militaire vluchten die werden uitgevoerd ten behoeve van het departement Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking sinds het begin van deze zittingsperiode. Telkens werd het bedrag dat werd gefactureerd door Defensie aan één van de respectieve diensten vermeld. Toch kreeg ik geen volledig antwoord op mijn vorige vragen. Het is onmogelijk om op basis van het antwoord van de minister van Landsverdediging na te gaan welke de opdracht was van de vlucht. Gaat het om een bezoek van de betreffende minister aan het land in het kader van een internationale top of gaat het om het leveren van voedselhulp of ... ? Ook werden de basisallocaties waarop elke vlucht werd opgenomen in de begroting niet weergegeven.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Kan de geachte minister op basis van het mij bezorgde overzicht aangeven met welk doel de vlucht werd ingezet, met andere woorden welke de specifieke opdracht van elke vlucht was ?

2. Kan hij me op basis van het mij bezorgde overzicht ook aangeven of de vlucht al dan niet werd begeleid door een minister ?

3. Op welke basisallocatie werden de opgegeven bedragen ingeschreven in de begroting ?