Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-50

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen

Vraag nr. 3-3190 van mevrouw de Bethune d.d. 11 augustus 2005 (N.) :
Federale overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3179 aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Administratie der Pensioenen

In de maand december 2004 telde de administratie der Pensioenen 511 personeelsleden (statutairen + contractuelen), waarvan 319 vrouwen tegenover 192 mannen. Er zijn dus 62 % vrouwen tegenover 38 % mannen.

Opsplitsing per niveau :

Niveau A omvat 18 % van de personeelsleden waarvan 36 % vrouwen en 64 % mannen.

Niveau B omvat 28 % van de personeelsleden waarvan 59 % vrouwen en 41 % mannen.

Niveau C omvat 32 % van de personeelsleden waarvan 64 % vrouwen en 36 % mannen.

Niveau D omvat 22 % van de personeelsleden waarvan 85 % vrouwen en 15 % mannen.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Op 31 december 2004 was de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als volgt samengesteld :

— Hoofdbestuur FOD : 5 directoraten-generaal, Diensten van de voorzitter, Hoge Gezondheidsraad, ICT-dienst, P&O-dienst, Dienst Budget en Beheerscontrole, Logistiek;

— CODA;

— WIV-Pasteur.

Hieronder vindt u de gevraagde cijfers.

Er zijn 40 % mannen en 60 % vrouwen, maar de cijfers moeten worden gerelativeerd, aangezien er geen vrouwen in het management vertegenwoordigd zijn en er een onevenwicht is tussen mannen en vrouwen voor de niveaus C en D.

Over enkele bruggepensioneerden van het vroegere ministerie van Landbouw en van de Diergeneeskundige Inspectie hebben we geen inlichtingen.

MExpert Rg 13 en hogerABCDTotaal
FOD M836278358888533 38 %
V04424771221300883 62 %
CODA M02676141366 60 %
V07010161144 40 %
WIV M03713517981 39 %
V0374112549126 61 %
Pasteur M0102773561 60 %
V092632141 40 %
Totaal M810930053126145741 40 %
V097253982653811 094 60 %
1 832
Legende : M = Manager. CODA = Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie. WIV = Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.