Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-50

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-3189 van mevrouw de Bethune d.d. 11 augustus 2005 (N.) :
Federale overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3179 aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. Momenteel telt de FOD Mobiliteit en Vervoer 557 vrouwen en 655 mannen.

2.1. 75 vrouwen;

229 mannen.

2.2. 19 vrouwen;

81 mannen.

2.3. 174 vrouwen;

229 mannen.

2.4. 289 vrouwen;

116 mannen.