Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-50

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-3235 van mevrouw De Roeck d.d. 23 augustus 2005 (N.) :
Hongersnood in Niger. — Verhoging en opvolging van de noodhulp. — Aanpak binnen de Europese context.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3234 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.