3-139

3-139

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Wouter Beke au secrétaire d'État aux Entreprises publiques sur «les parkings gratuits de la SNCB» (nº 3-1184)

M. le président. - Mme Els Van Weert, secrétaire d'État au Développement durable et à l'Économie sociale, adjointe au ministre du Budget et des Entreprises publiques, répondra au nom de M. Bruno Tuybens, secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection de la consommation.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Omdat de regering steevast weigert ministers naar de Senaat te sturen, dacht ik dat het goed was mijn vraag aan een staatssecretaris te richten om toch een antwoord van de bevoegde persoon te krijgen. Dat is blijkbaar niet het geval.

Op 15 augustus 2005 is de NMBS gestart met een proefproject in 12 stations waar het gratis parkeren werd ingevoerd. In zijn antwoord op een vorige vraag hierover beloofde de staatssecretaris dat er een tussentijds evaluatie zou gebeuren. Dat rapport zou er nu zijn.

Kan de staatssecretaris de algemene resultaten in het algemeen en per station meedelen? Welke aanpassingen worden er desgevallend per station voorgesteld?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - De NMBS heeft inderdaad enkele gegevens bezorgd over het verloop van het proefproject voor gratis parkeren in twaalf stations. Daaruit blijkt dat vele treinabonnees gebruik maken van de aangeboden service. Uit de beschikbare gegevens kan echter nog niet worden afgeleid in welke mate zij reeds bestaande klanten waren, dan wel nieuwe klanten, die precies omwille van de parkeermogelijkheid voor de trein hebben gekozen. De capaciteit van de parkeergelegenheden in het proefproject blijkt meestal te klein te zijn. De NMBS Holding plant uitbreidingen in Aarlen, Andenne, Saint-Ghislain, Hoei, Eigenbrakel, Gent-Dampoort en Tienen. Die uitbreidingen gaan evenwel gepaard met aanzienlijke uitvoeringstermijnen, opzegtermijnen van contracten, studies, vergunningen, werken, enzovoort. Waar mogelijk zullen intussen voorlopige verbeteringen gebeuren, zoals steenslagverharding, wegmarkeringen en het gebruik van beschikbaren terreinen in de buurt. Op vraag van vele klanten zullen vanaf 1 februari 2006 de houders van een schooltreinkaart eveneens recht hebben op een gratis parkeerplaats.

De staatssecretaris heeft nadere informatie gevraagd over het precieze verloop van het proefproject en over de concrete voorstellen per station om tot de best mogelijke oplossingen te komen.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Welke zijn nu de precieze aanpassingen voor elk station? Ik heb vernomen dat die gegevens al meer dan een week beschikbaar zijn. Precies in die gegevens ben ik geïnteresseerd. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd.