3-1370/2

3-1370/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

14 NOVEMBER 2005


Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de aanbevelingen, het eerste streepje van punt 2.4. aanvullen als volgt : « hetzij bij wijze van overgangsmaatregel een expert voor kinderen in gewapende conflicten te benoemen die toegewezen is aan de Persoonlijke vertegenwoordiger van de SG/HV voor de mensenrechten; ».

Verantwoording

Gezien het gebrek aan steun voor de aanstelling van een Speciaal vertegenwoordiger op korte termijn kan bovenstaande aanbeveling een tussentijdse oplossing zijn.

Nr. 2 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de aanbevelingen, na het tweede streepje van punt 2.4., een nieuw streepje invoegen luidende : « — de Europese Ministerraad aan te sporen om in de mandaten van andere belangrijke Speciale vertegenwoordigers van de EU een specifieke focus op kinderen in gewapende conflicten te integreren; ».

Verantwoording

Tot nu toe is enkel in het mandaat van de EU Speciale vertegenwoordiger voor de Grote Meren, Aldo Ajello, aandacht voor kinderen geļntegreerd.

Nr. 3 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de aanbevelingen, na het tweede streepje van punt 2.4, een nieuw streepje invoegen, luidende : « — bij de EU aan te dringen op een formalisering van het evaluatieproces om de twee jaar; ».

Verantwoording

De richtlijnen vermelden niet hoe de follow-up moet gebeuren.

Nr. 4 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de aanbevelingen, na het tweede streepje van punt 2.4, een nieuw streepje invoegen, luidende : « — binnen de EU te pleiten om de lijst van voorrangslanden beter af te stemmen op de lijst uit het vijfde rapport van de VN-Secretaris-Generaal over kinderen in gewapende conflicten. ».

Nr. 5 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de aanbevelingen, het derde streepje van punt 2.4 doen vervallen.

Verantwoording

De DRC, Nepal en Afghanistan werden reeds aan de lijst toegevoegd.

Sabine de BETHUNE.