Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-49

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-3188 van mevrouw de Bethune d.d. 11 augustus 2005 (N.) :
Federale overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3178 aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Hieronder vindt het geachte lid de gevraagde gegevens.

1. In globo (1)

58 % vrouwen — 42 % mannen

2. Per niveau

2.1. Niveau A

46 % vrouwen — 54 % mannen

2.2. Niveau B

76 % vrouwen — 24 % mannen

2.3. Niveau C

63 % vrouwen — 37 % mannen

2.4. Niveau D

64 % vrouwen — 36 % mannen


(1) Statutairen en contractuelen (december 2004).